กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ90,649.7330,685.0066.1 %5.05,254.62572.4689.1 %5.0
รวม 90,650 30,685 66.15 % 5,255 572 89.11 %