กรมธุรกิจพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธุรกิจพลังงาน96,120.6329,165.0069.7 %5.05,564.162,243.0459.7 %5.0
รวม 96,121 29,165 69.66 % 5,564 2,243 59.69 %