สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน119,843.9760,000.0049.9 %5.05,564.161,085.3980.5 %5.0
รวม 119,844 60,000 49.93 % 5,564 1,085 80.49 %