กรมการค้าภายใน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าภายใน168,170.91146,686.2012.8 %5.06,905.504,126.9540.2 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี)ไม่ครบ6,084.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,894.92ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)8,633.755,923.0031.4 %5.0803.711,483.49-84.6 %0.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี )3,202.992,972.097.2 %3.5987.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)ไม่ครบ5,929.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ651.70ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี2,776.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5516.18399.9522.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-2 ราชบุรีไม่ครบ856.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ333.45ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-3 นครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-4 สระบุรี2,651.211,080.0059.3 %5.0603.60961.40-59.3 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1 - 6 กำแพงเพชรไม่ครบ564.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ888.26ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-2 ลำปาง2,529.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5710.79ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-5 นครสวรรค์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-2 อุดรธานี2,595.841,003.8061.3 %5.0732.66916.38-25.1 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-3 สกลนคร2,581.86690.0073.3 %5.0719.44573.8020.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานี2,483.46650.0073.8 %5.0692.32598.1013.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-5 สุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-6 นครราชสีมา3,320.12206.0093.8 %5.0257.981,210.30-369.1 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-7 ร้อยเอ็ด2,520.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5587.11ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-8 เลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-2 ชุมพรไม่ครบ291.30ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ703.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-3 ภูเก็ต2,579.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5395.843.4299.1 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลา629.12912.00-45.0 %0.0666.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-6 กระบี่2,411.83939.0061.1 %5.0193.42732.30-278.6 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-2 จันทบุรีไม่ครบ453.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ425.60ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-3 ปราจีนบุรี475.91689.88-45.0 %0.0176.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-3 แพร่2,471.06836.0066.2 %5.0145.97316.35-116.7 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-4 พิษณุโลก2,841.871,806.0036.5 %5.0745.821,372.71-84.1 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดยะลาไม่ครบ891.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ615.60ประเมินไม่ได้0.0
รวม 202,470 164,394 0.00 % 12,712 12,695 0.00 %