กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 140,555.5392,747.1934.0 %5.05,573.541,348.5875.8 %5.0
รวม 140,556 92,747 34.01 % 5,574 1,349 75.80 %