กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ196,839.70214,438.31-8.9 %0.06,549.061,989.2669.6 %5.0
รวม 196,840 214,438 -8.94 % 6,549 1,989 69.63 %