สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย341,846.34221,137.0035.3 %5.012,742.986,181.6251.5 %5.0
รวม 341,846 221,137 35.31 % 12,743 6,182 51.49 %