กรมการพัฒนาชุมชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการพัฒนาชุมชน 221,507.98165,221.2525.4 %5.07,011.805,496.3721.6 %5.0
รวม 221,508 165,221 25.41 % 7,012 5,496 21.61 %