กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย169,928.69130,000.0023.5 %5.06,814.822,741.7259.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี12,966.1713,407.48-3.4 %0.02,034.963,354.51-64.8 %0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย11,760.4713,383.95-13.8 %0.01,551.57696.5655.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท9,748.9513,796.00-41.5 %0.01,565.57768.4050.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี11,815.717,059.0040.3 %5.01,246.46956.8523.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต12,570.927,895.6137.2 %5.01,265.27749.1740.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13 อุบลราชธานี12,592.3714,392.00-14.3 %0.01,601.21823.9048.5 %5.0
รวม 241,383 199,934 17.17 % 16,080 10,091 37.24 %