สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม164,569.94163,511.810.6 %0.56,746.042,758.2659.1 %5.0
รวม 164,570 163,512 0.64 % 6,746 2,758 59.11 %