กรมคุมประพฤติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุมประพฤติ 883,276.5653,174.0094.0 %5.06,539.682,652.2459.4 %5.0
รวม 883,277 53,174 93.98 % 6,540 2,652 59.44 %