กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 97,218.0336,092.9762.9 %5.05,589.171,415.7774.7 %5.0
รวม 97,218 36,093 62.87 % 5,589 1,416 74.67 %