กรมบังคับคดี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบังคับคดี 290,121.78253,000.0012.8 %5.09,697.615,878.5739.4 %5.0
รวม 290,122 253,000 12.80 % 9,698 5,879 39.38 %