กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน129,864.7210,000.0092.3 %5.05,282.76927.1182.5 %5.0
สพ.กรุงเทพ ฯ88,626.8832,264.0063.6 %5.01,439.241,462.99-1.7 %0.0
รวม 218,492 42,264 80.66 % 6,722 2,390 64.44 %