กรมราชทัณฑ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมราชทัณฑ์ 139,733.48132,084.005.5 %2.56,176.98435.1793.0 %5.0
ทสญ.ธนบุรี 30,466.2214,863.0051.2 %5.0594.411,021.35-71.8 %0.0
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 229,509.55165,282.0028.0 %5.0564.11647.23-14.7 %0.0
เรือนจำพิเศษธนบุรี 131,524.13148,835.00-13.2 %0.02,080.072,039.771.9 %0.5
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง185,250.696,672.0096.4 %5.02,479.571,120.7154.8 %5.0
ทัณฑสถานหญิงกลาง107,088.0487,140.0018.6 %5.01,827.56713.3261.0 %5.0
เรือนจำกลางคลองเปรม139,398.11401,116.00-187.7 %0.02,313.01784.8466.1 %5.0
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร133,459.5282,411.0038.3 %5.02,806.463,643.22-29.8 %0.0
เรือนจำพิเศษมีนบุรี129,152.4872,064.0044.2 %5.01,492.74884.0140.8 %5.0
รวม 1,225,582 1,110,467 9.39 % 20,335 11,290 44.48 %