กรมสอบสวนคดีพิเศษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 453,303.0914,549.0096.8 %5.08,909.697,674.2913.9 %5.0
รวม 453,303 14,549 96.79 % 8,910 7,674 13.87 %