สำนักงานกิจการยุติธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 97,656.0533,388.8465.8 %5.05,004.48841.0683.2 %5.0
รวม 97,656 33,389 65.81 % 5,004 841 83.19 %