สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 51,177.8742,685.6516.6 %5.05,864.321,929.0767.1 %5.0
รวม 51,178 42,686 16.59 % 5,864 1,929 67.11 %