สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส.
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 153,851.1494,065.0038.9 %5.07,280.703,695.9549.2 %5.0
สำนักงาน ป.ป.ส. (บางรัก)4,568.452,904.0036.4 %5.0456.3833.9092.6 %5.0
สำนักงานปปส. (ทุ่งสองห้อง)18,293.7642,000.00-129.6 %0.06,748.014,680.3130.6 %5.0
รวม 176,713 138,969 21.36 % 14,485 8,410 41.94 %