สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน230,838.97190,982.0017.3 %5.06,076.931,253.5679.4 %5.0
รวม 230,839 190,982 17.27 % 6,077 1,254 79.37 %