กรมการจัดหางาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการจัดหางาน354,991.34312,450.0312.0 %5.08,318.753,631.0656.4 %5.0
รวม 354,991 312,450 11.98 % 8,319 3,631 56.35 %