กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน257,755.95140,902.0045.3 %5.06,236.39456.0092.7 %5.0
รวม 257,756 140,902 45.34 % 6,236 456 92.69 %