สำนักงานประกันสังคม(สปส.)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)214,123.14189,417.0011.5 %5.07,993.583,273.4459.0 %5.0
รวม 214,123 189,417 11.54 % 7,994 3,273 59.05 %