กรมการศาสนา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการศาสนา 85,682.5622,640.0073.6 %5.05,048.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รวม 85,683 22,640 73.58 % 0 0 0.00 %