กรมศิลปากร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมศิลปากร 108,179.8349,723.0054.0 %5.05,113.921,366.0073.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน8,432.441,985.6076.5 %5.0485.0779.3183.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส5,305.08141.0097.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก12,996.334,493.0165.4 %5.0539.77216.0060.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร9,058.848,379.007.5 %3.5952.30109.5388.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น14,785.7112,007.0018.8 %5.03,412.8175.1097.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม12,140.362,980.2075.5 %5.0473.0556.7688.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา19,542.827,778.4460.2 %5.0656.22386.1641.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี7,456.55889.0088.1 %5.0294.14130.5255.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร9,544.844,976.0047.9 %5.0582.3788.0184.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่14,201.9815,807.00-11.3 %0.02,193.8374.9996.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา8,171.321,258.0084.6 %5.01,159.5328.5097.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง13,823.644,070.0170.6 %5.0462.1764.8986.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช10,521.709,006.0014.4 %5.0897.0697.0289.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน14,613.001,104.0092.4 %5.0964.36190.8680.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า7,667.461,387.0081.9 %5.01,239.53114.0090.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง19,247.6918,106.005.9 %2.51,328.65243.1081.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี8,860.671,686.0081.0 %5.0234.2132.9785.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร37,775.8698,251.00-160.1 %0.01,354.0857.0095.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี31,518.758,757.2472.2 %5.0965.37553.0342.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์9,351.453,727.0060.1 %5.0285.5168.9675.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช9,417.191.00100.0 %5.0718.6266.4890.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี8,803.985,228.0040.6 %5.0561.412.8599.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย16,222.463,497.4278.4 %5.0647.01133.0079.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์5,889.94658.0088.8 %5.01,230.1257.0095.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด11,127.547,176.0035.5 %5.01,987.75182.0490.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี10,739.734,066.0062.1 %5.0408.0485.5079.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง15,669.5026,568.00-69.6 %0.02,958.49420.7385.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี9,383.832,253.0076.0 %5.0243.299.0096.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา 11,793.403,092.0073.8 %5.0367.08171.1953.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล6,204.812,714.8356.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์21,908.1318,455.0015.8 %5.02,602.66259.5090.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี10,808.2316,602.00-53.6 %0.0443.429.0098.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์11,062.486,064.8245.2 %5.01,243.31257.7579.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย10,219.924,555.8355.4 %5.0441.451.9599.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป15,343.5930,237.00-97.1 %0.028,731.0157.0099.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี7,875.92480.0093.9 %5.0284.0445.3484.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี11,251.053,519.0268.7 %5.02,620.24128.2595.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง13,338.7712,329.017.6 %3.5789.88347.0056.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก11,143.942,243.0079.9 %5.0856.22224.6373.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย สุพรรณบุรี7,469.081,525.1079.6 %5.0196.8048.8775.2 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี10,731.7025,173.00-134.6 %0.0550.23117.1478.7 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา7,872.737,440.005.5 %2.51,295.531.0099.9 %5.0
หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 216,882.3210,480.80-52.3 %0.05,319.751.00100.0 %5.0
หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์7,800.561,929.2375.3 %5.0709.3332.1695.5 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี6,846.19627.0090.8 %5.05,332.8354.1599.0 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี6,557.852,143.9067.3 %5.0614.870.9599.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช18,699.5273,170.00-291.3 %0.0722.60189.0073.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่5,588.454,272.5723.5 %5.0167.6410.3193.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง7,661.207,062.207.8 %3.51,125.6163.6994.3 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ยะลา8,245.222,214.0173.1 %5.0790.69334.5157.7 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สงขลา8,280.943,812.0154.0 %5.0659.1665.3590.1 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา6,866.231,344.2180.4 %5.0305.0428.2690.7 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อุบลราชธานี5,597.261,737.6569.0 %5.09,459.280.95100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา 2,891.301,596.0044.8 %5.056,554.84136.1599.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ6,626.551,000.0084.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ 3,881.012,917.2024.8 %5.018,648.8198.3999.5 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา6,961.113,292.0052.7 %5.03,339.64114.0096.6 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง3,872.693,846.000.7 %0.517,096.7132.7899.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม4,211.132,603.0038.2 %5.019,178.55116.9299.4 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา2,946.368,020.00-172.2 %0.08,694.6017.5799.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติชลบุรี 6,882.352,380.6865.4 %5.0373.9019.3594.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช3,011.273,570.00-18.6 %0.034,556.39103.6899.7 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี8,144.806,644.0018.4 %5.01,252.4416.2598.7 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี4,006.028,280.00-106.7 %0.023,432.41195.6399.2 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่4,516.5610,934.99-142.1 %0.0604.7152.3991.3 %5.0
รวม 774,451 604,267 21.97 % 281,710 8,341 97.04 %