สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี120,879.45103,704.0014.2 %5.05,873.70798.8686.4 %5.0
รวม 120,879 103,704 14.21 % 5,874 799 86.40 %