สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ196,287.59309,263.00-57.6 %0.08,584.52765.8591.1 %5.0
รวม 196,288 309,263 -57.56 % 8,585 766 91.08 %