สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา88,653.5140,000.0054.9 %5.05,229.60569.1089.1 %5.0
รวม 88,654 40,000 54.88 % 5,230 569 89.12 %