สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน257,229.45371,917.53-44.6 %0.08,822.14816.9090.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร12,624.9818,124.00-43.6 %0.0990.39227.3677.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 110,156.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.580.81602.53-645.6 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 211,777.7815,831.00-34.4 %0.0873.23540.6438.1 %5.0
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบ414.21ประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ19,295.0513,822.0028.4 %5.0324.71400.58-23.4 %0.0
รวม 300,927 419,695 -39.47 % 11,091 2,588 76.67 %