สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา151,222.91ไม่ครบประเมินไม่ได้0.56,261.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %