สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา198,524.53175,784.0011.5 %5.03,483.362,982.8314.4 %5.0
รวม 198,525 175,784 11.45 % 3,483 2,983 14.37 %