สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม321,417.94307,021.004.5 %2.010,510.548,150.1522.5 %5.0
รวม 321,418 307,021 4.48 % 10,511 8,150 22.46 %