กองบัญชาการกองทัพไทย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองบัญชาการกองทัพไทย 3,463,748.003,216,565.007.1 %3.570,802.0658,694.6117.1 %5.0
รวม 3,463,748 3,216,565 7.14 % 70,802 58,695 17.10 %