กองทัพอากาศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพอากาศ5,558,978.50664,390.5088.0 %5.085,588.0669,543.3818.7 %5.0
รวม 5,558,979 664,391 88.05 % 85,588 69,543 18.75 %