กรมควบคุมโรค
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมโรค 242,056.70173,959.0028.1 %5.011,373.505,877.9048.3 %5.0
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง14,602.3028,040.00-92.0 %0.03,526.91662.7481.2 %5.0
รวม 256,659 201,999 21.30 % 14,900 6,541 56.10 %