สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ190,112.22229,338.59-20.6 %0.07,824.748,393.03-7.3 %0.0
รวม 190,112 229,339 -20.63 % 7,825 8,393 -7.26 %