สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง159,808.91109,471.0031.5 %5.06,414.61601.4190.6 %5.0
รวม 159,809 109,471 31.50 % 6,415 601 90.62 %