กรมอนามัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอนามัย 205,899.78152,000.0026.2 %5.07,881.022,368.5969.9 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ54,348.7041,000.0024.6 %5.0451.72381.8615.5 %5.0
รวม 260,248 193,000 25.84 % 8,333 2,750 66.99 %