สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา204,845.64187,911.008.3 %4.08,987.864,494.3050.0 %5.0
รวม 204,846 187,911 8.27 % 8,988 4,494 50.00 %