สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม140,531.45100,920.0028.2 %5.05,404.701,223.8377.4 %5.0
รวม 140,531 100,920 28.19 % 5,405 1,224 77.36 %