กรมโรงงานอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 141,467.45127,331.0010.0 %5.07,118.112,573.5063.8 %5.0
รวม 141,467 127,331 9.99 % 7,118 2,574 63.85 %