สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 108,049.90124,580.00-15.3 %0.05,833.051,148.1880.3 %5.0
รวม 108,050 124,580 -15.30 % 5,833 1,148 80.32 %