กรมธนารักษ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธนารักษ์168,728.1476,056.2554.9 %5.08,765.86439.8395.0 %5.0
สำนักกษาปณ์52,121.6641,779.0019.8 %5.014,144.161,186.6591.6 %5.0
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน10,692.079,925.007.2 %3.53,184.64496.4884.4 %5.0
สำนักบริหารเงินตรา10,360.756,272.0039.5 %5.03,269.92908.3972.2 %5.0
สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน12,118.5712,000.001.0 %0.56,241.08243.0496.1 %5.0
รวม 254,021 146,032 42.51 % 35,606 3,274 90.80 %