สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ364,688.63327,240.0010.3 %5.07,249.433,978.0445.1 %5.0
รวม 364,689 327,240 10.27 % 7,249 3,978 45.13 %