กรมบัญชีกลาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบัญชีกลาง229,789.52367,000.00-59.7 %0.010,175.99642.4993.7 %5.0
รวม 229,790 367,000 -59.71 % 10,176 642 93.69 %