กรมสรรพากร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพากร 396,433.88904,440.00-128.1 %0.013,480.884,149.3069.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.06,815.89411.4394.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 219,886.7223,118.00-16.2 %0.05,375.67536.5090.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 347,673.1339,917.0016.3 %5.08,267.14878.2189.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 110,769.8111,351.00-5.4 %0.02,652.80390.6485.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1020,167.3836,065.00-78.8 %0.05,720.57264.0095.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1122,208.2136,972.00-66.5 %0.02,864.19340.0088.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1214,160.3620,977.00-48.1 %0.03,062.35300.0090.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1315,831.0036,599.00-131.2 %0.02,981.16287.5090.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1414,261.0226,000.00-82.3 %0.03,817.62446.4788.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 17,450.5721,426.00-22.8 %0.04,065.62412.0089.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1612,244.599,599.0021.6 %5.02,691.71488.0081.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 17ไม่ครบ14,110.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ431.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1831,508.1326,000.0017.5 %5.03,292.47396.0088.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1922,659.9137,548.00-65.7 %0.03,915.33564.0085.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 223,861.8138,592.00-61.7 %0.03,829.70368.6090.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2012,706.4319,655.00-54.7 %0.02,699.25374.0086.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2121,021.5143,000.00-104.6 %0.04,563.701,102.0075.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2218,051.2637,077.00-105.4 %0.05,581.70605.4889.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2326,760.7313,746.0048.6 %5.03,387.19555.7583.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2447,188.1428,364.0039.9 %5.04,766.42468.0090.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2522,870.1822,562.001.3 %0.54,317.41632.2585.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2616,709.2412,464.0025.4 %5.04,699.21487.9189.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2729,627.8026,619.0010.2 %5.03,892.27608.0084.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2867,096.4228,000.0058.3 %5.04,131.74650.5084.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2955,805.0524,347.0056.4 %5.02,482.08251.8489.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 331,574.7029,000.008.2 %4.09,633.86526.1094.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3021,681.0018,564.0014.4 %5.03,614.70464.9587.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 417,667.9537,200.00-110.6 %0.04,139.07277.0693.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 518,822.4728,567.00-51.8 %0.03,909.14180.5095.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 621,587.2742,368.00-96.3 %0.03,461.08300.0091.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 722,957.9520,763.009.6 %4.54,358.98563.1587.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 829,941.1124,587.0017.9 %5.05,100.64794.0084.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 920,040.2217,000.0015.2 %5.03,739.53638.0082.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 14,688.673,614.0022.9 %5.0406.7766.5083.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 28,538.926,869.0019.6 %5.0428.1042.7590.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองสาน9,839.624,207.0057.2 %5.0416.7034.5091.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง5,764.812,382.0058.7 %5.0425.5176.0082.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดินแดง6,907.745,188.0024.9 %5.0474.11114.0076.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดุสิตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0393.6082.7079.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตลิ่งชัน7,421.203,317.0055.3 %5.0492.3676.0084.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 16,667.813,038.0054.4 %5.0350.14103.9170.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 25,763.982,401.0058.3 %5.0400.7667.0683.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกน้อย5,544.823,214.0042.0 %5.0463.1182.4782.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกใหญ่5,477.423,411.0037.7 %5.0389.3433.1791.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกะปิ6,306.852,951.0053.2 %5.0606.78118.7580.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางขุนเทียน8,166.855,609.0031.3 %5.0735.2876.0089.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเขน9,364.955,663.0039.5 %5.0492.2332.5993.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคอแหลม7,258.331,746.0075.9 %5.0488.3945.0090.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีสาขาบางแค6,671.082,500.0062.5 %5.0421.3595.0077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซื่อ7,522.679,990.00-32.8 %0.0433.0238.0091.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา7,144.086,705.006.1 %3.0472.7376.0083.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลัด6,202.974,761.0023.2 %5.0413.0476.0081.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 15,245.295,315.00-1.3 %0.0405.9447.5088.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 25,919.925,733.003.2 %1.5442.3780.0081.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 38,292.312,020.0075.6 %5.0463.0950.7189.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงกุ่ม9,082.534,226.8053.5 %5.0511.4238.0092.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 15,151.591,195.0076.8 %5.0552.7560.3489.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 25,123.874,987.002.7 %1.0663.5593.2685.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประเวศ8,655.901,506.0082.6 %5.0535.0476.0085.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 15,930.762,449.0058.7 %5.0416.3781.3480.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0308.0980.5673.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาไท6,305.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5373.9180.0078.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระโขนง5,312.505,545.00-4.4 %0.0376.52142.5062.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0310.5870.1077.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 26,012.853,439.0042.8 %5.0368.5052.1685.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาษีเจริญ5,095.651,196.0076.5 %5.0359.4676.0078.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามีนบุรี5,735.275,444.005.1 %2.5452.1995.0079.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายานนาวาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0453.9768.4084.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 16,610.383,885.0041.2 %5.0312.0862.7079.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 24,396.461,040.0076.3 %5.0311.8628.5490.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษฏร์บูรณะไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0446.0995.0078.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดกระบัง4,963.356,762.00-36.2 %0.01,792.6395.0094.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดพร้าว6,159.042,617.0057.5 %5.0475.40131.1072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทองหลาง7,355.506,513.0011.5 %5.0537.72114.0078.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนา7,387.964,888.0033.8 %5.0374.16107.6371.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนหลวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัมพันธวงศ์5,702.872,905.0049.1 %5.0347.1077.6777.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสาทร7,277.053,895.0046.5 %5.0487.8225.6594.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแขม8,281.582,980.0064.0 %5.0478.94142.5070.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจอก6,026.322,939.0051.2 %5.0422.71142.5066.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลักสี่5,846.154,245.0027.4 %5.0449.59114.0074.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 16,852.811.00100.0 %5.0430.97114.0073.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 29,577.407,021.0026.7 %5.0256.6776.0070.4 %5.0
รวม 1,458,474 1,912,800 -31.15 % 174,132 23,567 86.47 %