สำนักงบประมาณ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงบประมาณ279,413.53229,000.0018.0 %5.08,722.093,749.3757.0 %5.0
รวม 279,414 229,000 18.04 % 8,722 3,749 57.01 %