สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ156,955.9591,548.0041.7 %5.05,626.691,220.8378.3 %5.0
รวม 156,956 91,548 41.67 % 5,627 1,221 78.30 %