กรมสรรพสามิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพสามิต204,684.89358,000.00-74.9 %0.08,346.896,042.7227.6 %5.0
รวม 204,685 358,000 -74.90 % 8,347 6,043 27.61 %