สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ305,707.09594,000.00-94.3 %0.011,779.972,115.7582.0 %5.0
รวม 305,707 594,000 -94.30 % 11,780 2,116 82.04 %